donderdag, augustus 06, 2015

Proatje moaken

Noar aanlaaiden van mien oproup op feesbouk van d’oflopen weke aangoande “t Wordt duuster, zee Vraauw Pluuster…etc.”, wil k as varioatsie op t themoa dit uutgebraaid taimke mit aaldoags geproat ook geern mit joe dailen. Der binnen onder joe verschaaiden lu west, dij doarveur al wat fragminten, aanleverd hebben en zo bröddeln we t Grunneger krummelwaark mit nkaander wieder tot n volledeger verhoal. Vernuver joe der mor ais mit en wel wait, meschain schut joe doarbie weer wat in t zin.

t Is hait, zee Pait
t lopt verkeerd, zee Geert
Bist nait wies, zee Ties
Nait getreurd, zee Geurt
Doantje kwiet, zee Piet
Vaalt wel mit, zee Smid
Haauw der op, zee Pop
Vraauw is boas, zee Kloas
Doar nait van, zee Jan
Vind k gemain, zee Hain
Nogal vris, zee Kris
Ik vind t kold, zee Bolt
Ja, t is waarm, zee Haarm
t Is nog hait, zee Pait.


Geen opmerkingen: