donderdag, juni 11, 2015

Wat n klontjebuurde is dat hier! (Knoalster annekedote)

Wat n klontjebuurde is dat hier!

Rondomtou t Knoal (Stadskanaal) binnen der allerhaande strekies en buurten. Aan de lintbebaauwen was der oorspronkelk veuraal rondom de sluzen ain en aal bedrieveghaid en negootsie te vinden. Voak was doar de grutter, de slachter, t kefee, stelmoaker, of n schoumoaker te vinden. Bie t sluus/vloat was t maisttied wel n gezellege boudel en der was aaltied wel wat te zain of te doun. En nait doar wied vandoan was der din ook wel n scheepshellen te vinden.

Op t Knoal is elkenain wel bekind mit t Zeelandstrekie, mor der tussenin wuir Spoorstroade ook wel strekie nuimd. As je doarhìn wollen, gong je over t Postketoordraaichie en din aan laandskaande eerst deur n naauw gaangkie, (bakker Mennen zien loantje) tussen twij huzen richten Spoorstroade en dij lopt deur noar de Poatersloane en doar tussen in ligt t Vrijdomstrekie, dij was vrij van Stadsrechten vandoar dij benoamen.
Je konden din van hieruut via Poatersloane in de Nijveenster mond uutkommen.


Gaangkie van Postkoade noar Spoorstroade (foto: Hans Martens)


Mien femiliewoddels van Scholtes' kaande haren heur roots in de Klontjebuurde. t Gaait hierbie om de noaberschop tussen de Iesdern Klabbe en t begun van Troapelknoal. Vandoag de dag is t nog goud te zain, dat doar ook n bie nkaander klontert centrum is. t Is zotrekend zo kloar as n klontje dat dat zo is. 

Zulfs de carnavalsverainen van Zandbaarge het zien noam aan de klontjebuurde verbonden en der was vrouger ducht mie ook nog n discotheek dij zo haitde. Vrumd genogt is dizze benoamen op gain ìnkelde koarde van de pervincie intaikend. De benoamen het gelukkeg n tooi leven, mor t zol schier wezen, dat ze klontjebuurde ook ais op n wegwiesder zetten deden. Of aan t begun en aan t ìnde op n bred aan t daip vermelden deden. 

In onze pervincie binnen traauwens nog twij aandere plekken dij dezulfde benoamen hebben en dat is in Vraiskeloo en in Moarum. t Blift aaid n bult spitwaark om over de herkomst hiervan wat meer aan de wait te kommen. 

Bie ons thuus wuir der voak veul verteld over de bewoonders van Klontjebuurde. Elk har wel n bienoam, dij din weer in verbinden ston mit wat minselk ongemak. In t begun stond t nait zo veurnoam bekìnd en sprak men over aal dij repallie en typen dij doar mit nkaander huusden . In dizz’tied is t vanzulf nait meer te bespeuren. 

Mien opa Kloas zee oeit t volgende hierover: “Deurdeweeks nuimden we t de klontjebuurde en op zotterdag wuir t al wat veurnoamer, din wuir t omteuverd tot suikerboulevard en as t zundag was en meneer pestoor van Zandbaarge bie ons thuus op verziede kwam, din woonden wie inainen aan de sjieke kandijsingel. "Over hou dat t nou zat. mit t onstoan van de noam zee e der steevast dit van: “n Nijkommer in de buurde, Schurengoa har net goud en wel n krudenierswinkel opend. Zien eerste klanten waren drij vraauwlie, dij elks n haalf pond klontjes kochten. Dizze Schurengoa zol dou zegd hebben: „Wat n klontjebuurde is dat hier!" en zo is t dus aan zien noam kommen.

Begriep mie goud, of t echt aalmoal woar is, dat wait k ook nait recht, mor zolaank tegendail nait bewezen is, blift t wizze kovviedik mit klontjegroes…..

3 opmerkingen:

Harry Perton zei

Volgens mie is noame Klontjesbuurt ontstoan, omdat mensken der wat meer senten hadden. Zai: https://groninganus.wordpress.com/2010/09/05/ophangen-an-schurreldouk-in-klontjesbuurt/

jan zei

Ik leuf die votdoadelk.

jan zei

Ik leuf die votdoadelk.