zondag, juni 07, 2015

De gloazen oge (aine uut d’ol deuze)De gloazen oge (aine uut d’ol deuze)

Der kwam es n moal n man bie de dokter mit n hail bezunder meleur.
t Geval was, dat hom zien gloazen oge der uutvalen was.
Dou vruig de dokter aan hom: “Hou hest dat din wel omhaands had?”
“Tjah, vertelde de man, “Gloazen oge is mie bie t eten in n bord snert valen, tjah en dou heb k hom zunder dat k der aarg in har deursloken, en vot was e.”
“Houlaank is dat al leden din?.”
“Twij doage.”
“Din mout e aiglieks uut zukzulf te veurschien kommen”, docht de dokter.
“Loat mie din mor es even kieken, trek dien boksem uut!”
De man dut dat en bogt zuk veurover.
De dokter kikt hom in t gat en zegt: “Ik zai niks!”
Doarop zegt de man: “Dat kin ook ja nait, want ik zai die jah!

Geen opmerkingen: