zondag, mei 21, 2006

t Kin nait op, aal deur n kaander vlochten. Och wat kin t schelen as t hoar mor goud zit! Wel wat wichterachteg ducht mie zo... Posted by Picasa

Geen opmerkingen: