donderdag, juli 07, 2016

Net als de NAM wie is eigenlijk schadevergoeding bij een ramp verschuldigdEnige knapen speelden met knikkers op straat. Een van hen wierp zijn knikkers te ver, zodat een heer, die voorbijging, daarop zijn voet zette. De heer struikelde en valt tegen ene dame aan, welke hij in zijn val meesleept; beide tuimelen over elkander op een groot varken, dat bezig was belangrijke ontdekkingen in een vuilnishoop te doen. Het verschrikte dier loopt zo hard als het kan, en verwart zich in de benen van een anderen voorbijganger, die voorover vallende, het touw doet losschieten, waaraan een jongen een bok vasthield. De bok maakt kromme sprongen en verschrikt twee paarden voor een kar; de paarden, schichtig geworden, hollen een dwarsstraat in. Daar was in een timmermanswinkel of werkplaats een man bezig een vuurtje van krullen te bouwen en had juist zijn lucifersdoosje in de hand. Op het ogenblik dat hij een zwavelstok heeft aangestoken, boort hij do hollende paarden, springt op om te zien wat er gaande is en laat zijn brandende zwavelstok en het doosje in de krullen en spaanders op den vloer vallen. Hieruit ontstaat brand ; de werkplaats wordt in de as gelegd, om te blussen worden spuiten aangebracht, maar met zulk een overhaasting, dat ze een spuitgast onderste boven rijden die zijn arm breekt — en daarmee liep deze reeks van rampen ten einde.

Nu is de vraag, of de jongen, die de knikkers geworpen heeft, aan ieder beschadigd persoon voor al deze ongelukken schadevergoeding is verschuldigd.

Geen opmerkingen: