donderdag, juni 16, 2016

Woarom mag wienachtege drinkerij gain wien nuimd worden?
Aiglieks mout zuks apmoal hail makkelk wezen, in fruit zit suker en men kin dat via n  gisten proces omzetten in alcohol (en koolzuur) en as je dat zörgvuldeg volgens n goud recept doun, din ontstaait der as vanzulf n hail goud glas wien. Volgens de opvattens van nou maggen je allenneg as t van droeven moakt is spreken van wien. Droeven hebben wat dat aanbelangt op ain of aander menaaier sund laank n monopolie positie opbaauwd. Aans bekeken betaikent t, dat ale wienachtege drinkerij wat van fruit moakt wordt, de benoamen wien volgens n wetgeven nait aannemen mag . Men sprekt doarom van appelwien, kaarzenwien, kweeperenwien, rebaarberwien en goa zo mor deur en dus noeit van droevenwien. Der is din ook mor aal te voak sproake van n twijderangs benoadern, dij min of meer in onze koppen verankert is. Noar mien mainen is dit aalgemaine denken hierover nait terecht. Der is mit fruit ook hail goie wien te moaken en din gaait t op t heden om de dooie donder echt nait meer om kweerze baaltjenat. Ik mout tougeven, dat k ook mien veuroordailen hierover had heb, mor k mos t van laiverlee deiur nije ervoarens gaauwachteg biestellen..

Mien eerste goie ervoarens hiermit dee ik n joar of wat leden op in Estlaand. n Laand doar vanzulf vanwege de noordelke bredtegroad nait recht n stee veur droeven aanbaauw is, mor der is in  dij kontraainen wel genogt aanbod van alerhaande zaachte fruitsoorten, woaronder in alle soorten en moaten aalberens, bikberens, bekketrekkers , duindoorn, fledderberen, liesterkralen, moltberens, krudoorns, kraaiberens en brommels. Ain van de grode producenten van wien op boases van fruit is de firmoa Felix Põltsamaa, dij al n geschiedenis het van sikkom honderd joar. Ik bin doar joaren leden ais op bezuik west en heb dou veur t eerst ontdekt dat ze op boases van bikberen n dreuge wien (Lossivein 85 http://www.felix.ee/?op=body&id=57&cid=193&cgid=) ontwikkeld haren dij zuk, as t om de smoak, aroma, tanine en mondgevuil gaait , zuk makkelk meten kon mit n amarone uut Itoalië.

Ik heb t dou k weer thuus was ook ais aan wat verstokte wienlaifhebbers in mien omgeven blind pruiven loaten en dij wollen t sikkom nait leuven, dat t gain wien van droeven was. Zo kinnen je ook weer dudelk zain dat wien van fruit, nogal te kaampen het mit veuroordailen en dat is aiglieks nait terecht. Aan t ìnde gaait t der aaltied om, of je t oaventuur aanduren, en over wat je pruiven en of t joe ook goud smoakt en t n plezaaierge ofdronk geft.

Lestdoags heb k n clubke wienkenners bie mie thuus van Landgoud uut Kloosteburen  n echte Grunneger wel wat belegen vruchtenwien ’Blanka’(www.Landgoud.nl) uut 2011 blind pruiven loaten. k Har der in t veuren nait bie zegd, dat t wien op boases van widde aalbeerns en krudoorns was. Ik zetde heur dus onbedould vot op t verkeerde bain en t paktde wonderwel hail bezunder uut..t Panel was bie d’eerste slörp hailendaal van slag. Ze konden t nait recht duden, wat t was. Aine zee derover, dat t hail dicht in de buurt kwam bie n molleg robuuste en prikkelnde Eiswein uut t Moezel gebied. Ik huil mie wiezelk stil en dou kwam n aander mit t idee dat t wel n bekommelke Spätlese Riesling Kabinett van de betere soort wezen kon. Weer n aander docht in richten van n Tokayer. Ie kinnen zo zain dat t aalmoal in richten van overriepe droeven gaait, dij aaltied zörg droagen veur n zuitzoertje in de wien. Ze waren der gaauw mit nkaander over ains, dat t as n dessertwien goud akkedaaiern zol bie n kezeplaankie mit bievubbeld n haarde pittege keze of n blaauwe schimmelkees.

Wat doarbie wel oardeg was, dat ze as t om de vruchtege smoak gong wel in richten van krudoorns, frambozen en ittjebaaien opdochten. d’Fruitege aroma dervan wuir boetendes aiglieks ook as krudeg en komplex ervoaren. Mit recht konden ze t nait hailemoal goud duden. Dou k aan t ìnde vertelde dat t gain wien van droeven , mor van widde aalbeerns mit wat krudoorns was, konden ze t sikkom nait leuven. Ze waren der glad riddersloagen van. Zo zain je mor weer hou je t spul weer ais goud op verkeerde bain zetten kinnen. Toch blief k mit dij beklemmende vroage achter, woarom dit nait dezulfde stoatus van wien van droeven hebben mag, want doar dut t nait veur onder. Is t nait ais aan tied, dat  as t om t echte  smoakbeleven gaait, t twijderangse omdenken der ais vanòf gaait?2 opmerkingen:

Harry Perton zei

Liekt mie Europese regelgeven. Melk van anere baisten as koien mout ook noar dei baisten nuimd worren, toch?

RIETVELD TEKSTARCHITECTUUR zei

Makkelk zat. Op etiket achterop fles waar bij druiven de soortnaam/namen staan, bij ander fruit ook de naam van de gebruikte bes, kers, appel, peer of welke gebruikte fruitsoort ook.