woensdag, oktober 21, 2015

Suntmeerten, wees sekuur op d'inholten van slik.Op 11 november is t weer zo wied, din vieren we in Stad en Ommelaand al sund joar en dag Suntmeerten. Dat doun ze ook bie onze oosternoabers in Ost-Vraislaand, mor din wel op de 10de november, want dij vieren din Luther zien Geburtstag. Om de börgers der op veur te beraaiden, is der n schier schimperdje in omloop brocht, dij elkenain der op wiezen mout, dat je goud reken holden mouten mit aal dij allergiën, dij onze kinder op t heden zo ploagen.

t Is mor dat je t waiten, dij allergiën holden ook gain ho, bie ons aan aanderkaande de grenze.

Ik zol zeggen dou joen veurdail der mit en dou joen inkoop van slikkerij veuraal zunder aal dij onneudege singeliere aanvullens en loat joen verstaand der goud bie waarken. Kiek boetendes bie d'aankoop hail sekuur en goud noar de inholten van slik.


Geen opmerkingen: